Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maua
7682 fb9e
Reposted frommosiek mosiek vianoisetales noisetales
maua
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viatobecontinued tobecontinued
maua
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viatobecontinued tobecontinued
maua
8109 f9c8
Reposted fromcalifornia-love california-love
maua
8239 6a91
Reposted fromcalifornia-love california-love
maua
8298 e190
Reposted fromcalifornia-love california-love
maua
8387 aa34
Reposted fromcalifornia-love california-love
maua
maua
6532 d37b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales
7422 03af 500
Reposted fromwestwood westwood vianoisetales noisetales
maua
Dla introwertyka ważna jest jakość rozmów, dlatego starannie dobiera sobie rozmówców.  Jeśli jesteś przyjacielem introwertyka, doceń to
— "Introwertyzm - fakty i mity" Michał Lewandowski
Reposted fromdrusill-a drusill-a viakubaf kubaf
maua
Reposted fromzielono zielono viathebelljar thebelljar
maua
Image may contain: text Zofia Kaleta
Reposted fromciarka ciarka viakubaf kubaf
maua
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viaawkwardx awkwardx
maua
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaawkwardx awkwardx
maua
Reposted frommuladhara muladhara viafelicka felicka
9904 704d 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter viafelicka felicka
maua
4742 c421
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka
6836 b005
Reposted fromsunlight sunlight viadanielltt danielltt
maua
Nie można się tak poznać po raz drugi? Zupełnie od nowa?
Reposted fromCharless Charless viadanielltt danielltt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl