Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maua
maua
maua
5194 17b0 500

auriferis929:

Vladimir Kireev (1984) Autumn 2016

Владимир Киреев (1984) Осень 2016

maua
maua
1818 dde0 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaunmadebeds unmadebeds
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

maua
3077 9f8c 500
Reposted fromsarazation sarazation viachaveleh chaveleh
maua
4118 5d8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
maua
0415 a1e3
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianowezsie nowezsie
3245 c22f 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate vianowezsie nowezsie
maua
0380 7030 500
Reposted fromflowerstandman flowerstandman vianowezsie nowezsie
maua
Reposted fromFlau Flau vianowezsie nowezsie
maua
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
maua
4179 fb04 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viatobecontinued tobecontinued
maua
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
maua
4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie
maua
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl