Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
maua
maua
W życiu warto mieć odwagę: Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. Warto żyć i nie pytać dlaczego.
Reposted fromcorvax corvax viawinterswallow winterswallow
maua
maua
0820 ac6b
Reposted fromscorpix scorpix viabelatrix belatrix
maua
9792 3d16 500
pamiętaj.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
maua
3680 aac1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadaniellss daniellss
maua
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viatwice twice
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaIriss Iriss
maua
maua
Reposted fromFlau Flau viabelatrix belatrix
maua
Reposted frombluuu bluuu
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viastylte stylte
maua
maua
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viastylte stylte
4864 0174 500
Reposted fromsunlight sunlight viastylte stylte
maua
6076 d76d 500
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka
maua

I jeszcze mam teraz ciebie - nie wolno mi umrzeć,
bo byś płakała.

— Jacek Podsiadło "Być może należało mówić"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobecontinued tobecontinued
maua
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viatobecontinued tobecontinued
maua
6361 2b03 500
Reposted fromsatori satori viafelicka felicka
maua
7797 3fcc
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl